2B青年 发表于 2016-9-14 10:30:00

<p class="p" align="center" style="margin: 0pt; text-indent: 21pt; padding: 0pt; text-align: center; line-height: 18.9pt;"><br/></p><p class="p" style="margin: 0pt; text-indent: 21pt; padding: 0pt; line-height: 18.9pt;"><b><span style="font-family: 宋体; color: rgb(51, 51, 51); letter-spacing: 0pt; font-size: 10.5pt;"> </span></b></p><p class="p" style="margin: 0pt; text-indent: 21pt; padding: 0pt; line-height: 18.9pt;"><a href="http://www.zgqw.com/"><u><span class="16" style="font-family: 宋体; color: rgb(0, 0, 255); letter-spacing: 0pt; font-size: 10.5pt;">邮币卡</span></u></a><span style="font-family: 宋体; letter-spacing: 0pt; font-size: 10.5pt;"><font face="宋体">杂项收藏中的</font>“钱币”收藏一直是藏友关注的热门,钱币收藏应该是最贴近民众的一项收藏投资项目,因为“钱”跟老百姓的生活息息相关,所以有着超高人气。</span><span style="font-family: 宋体; letter-spacing: 0pt; font-size: 10.5pt;"><op></op></span></p><p class="p" style="margin: 0pt; text-indent: 21pt; padding: 0pt; line-height: 18.9pt;"><span style="font-family: 宋体; letter-spacing: 0pt; font-size: 10.5pt;"> </span></p><p class="p" style="margin: 0pt; text-indent: 21pt; padding: 0pt; line-height: 18.9pt;"><span style="font-family: 宋体; letter-spacing: 0pt; font-size: 10.5pt;">目前人民币一共发行了五套,除了第四套、第五套还在流通外,其他三套已逐渐退出历史舞台。虽然有媒体报道这五套人民币,每一套都有收藏价值,但是藏友们要注意:尚在流通中的货币不允许随意炒卖。根据《中华人民共和国人民币管理条例》第二十五条规定,禁止非法买卖流通人民币。纪念币的买卖,应当遵守中国人民银行的有关规定。因此第一套、第二套、第三套人民币是允许收藏、投资与市场交易的,中国人民币的收藏和市场交易特别火爆。</span><span style="font-family: 宋体; letter-spacing: 0pt; font-size: 10.5pt;"><op></op></span></p><p class="p" style="margin: 0pt; text-indent: 21pt; padding: 0pt; line-height: 18.9pt;"><span style="font-family: 宋体; letter-spacing: 0pt; font-size: 10.5pt;"> </span></p><p class="p" style="margin: 0pt; text-indent: 21pt; padding: 0pt; line-height: 18.9pt;"><b><span class="15" style="font-family: 宋体; letter-spacing: 0pt; font-size: 10.5pt;">价值关注点</span></b><span style="font-family: 宋体; letter-spacing: 0pt; font-size: 10.5pt;"><op></op></span></p><p class="p" style="margin: 0pt; text-indent: 21pt; padding: 0pt; line-height: 18.9pt;"><span style="font-family: 宋体; letter-spacing: 0pt; font-size: 10.5pt;"> </span></p><p class="p" style="margin: 0pt; text-indent: 21pt; padding: 0pt; line-height: 18.9pt;"><span style="font-family: 宋体; letter-spacing: 0pt; font-size: 10.5pt;">收藏人民币的价值标准与其他藏品收藏时总的规律是一致的,主要看现存量、品相,除此之外还要看当时的发行量及其背后所蕴含的历史意义,这些条件构成了人民币收藏的整体价值意义,价值高的人民币藏品以上条件不可缺一,如品相问题:一些老的稀有人民币因为年代久远,曾经使用率高又没得到及时保养而至品相不好,这样的话可能就会比其自身价值便宜很多倍。</span><span style="font-family: 宋体; letter-spacing: 0pt; font-size: 10.5pt;"><op></op></span></p><p class="p" style="margin: 0pt; text-indent: 21pt; padding: 0pt; line-height: 18.9pt;"><span style="font-family: 宋体; letter-spacing: 0pt; font-size: 10.5pt;"> </span></p><p class="p" style="margin: 0pt; text-indent: 21pt; padding: 0pt; line-height: 18.9pt;"><b><span class="15" style="font-family: 宋体; letter-spacing: 0pt; font-size: 10.5pt;">哪些人民币收藏价值高</span></b><span style="font-family: 宋体; letter-spacing: 0pt; font-size: 10.5pt;"><op></op></span></p><p class="p" style="margin: 0pt; text-indent: 21pt; padding: 0pt; line-height: 18.9pt;"><span style="font-family: 宋体; letter-spacing: 0pt; font-size: 10.5pt;"> </span></p><p class="p" style="margin: 0pt; text-indent: 21pt; padding: 0pt; line-height: 18.9pt;"><span style="font-family: 宋体; letter-spacing: 0pt; font-size: 10.5pt;">在退出流通的这三套人民币中,第一套和第二套人民币因为年代久远,和其背后的历史意义,可以说是价格最贵的。而第三套人民币的收藏正在慢慢火爆,是最具收藏潜力的一套。</span><span style="font-family: 宋体; letter-spacing: 0pt; font-size: 10.5pt;"><op></op></span></p><p class="p" style="margin: 0pt; text-indent: 21pt; padding: 0pt; line-height: 18.9pt;"><span style="font-family: 宋体; letter-spacing: 0pt; font-size: 10.5pt;"> </span></p><p class="p" style="margin: 0pt; text-indent: 21pt; padding: 0pt; line-height: 18.9pt;"><b><span class="15" style="font-family: 宋体; letter-spacing: 0pt; font-size: 10.5pt;">第一套人民币</span></b><span style="font-family: 宋体; letter-spacing: 0pt; font-size: 10.5pt;"><op></op></span></p><p class="p" style="margin: 0pt; text-indent: 21pt; padding: 0pt; line-height: 18.9pt;"><span style="font-family: 宋体; letter-spacing: 0pt; font-size: 10.5pt;"> </span></p><p class="p" style="margin: 0pt; text-indent: 21pt; padding: 0pt; line-height: 18.9pt;"><span style="font-family: 宋体; letter-spacing: 0pt; font-size: 10.5pt;"><font face="宋体">第一套人民币</font>1948年12月1日--1953年12月陆续发行。</span><span style="font-family: 宋体; letter-spacing: 0pt; font-size: 10.5pt;"><op></op></span></p><p class="p" style="margin: 0pt; text-indent: 21pt; padding: 0pt; line-height: 18.9pt;"><span style="font-family: 宋体; letter-spacing: 0pt; font-size: 10.5pt;"> </span></p><p class="p" style="margin: 0pt; text-indent: 21pt; padding: 0pt; line-height: 18.9pt;"><span style="font-family: 宋体; letter-spacing: 0pt; font-size: 10.5pt;"><font face="宋体">由于当时存在着通货膨胀严重以及物价高涨的问题,因此第一套人民币没有发行辅币,也没有发行金属货币。另外第一套人民币也没有水印,防伪效果较差。鉴于第一套人民币发行年代久远,而且流通时间只有不到</font>7年,是目前流通时间最短的一套人民币,现已成为收藏市场上存世量最少、收藏难度最大的一套人民币。但第一套人民币的品种多、印刷水平差别很大、防伪效果较差。而一些在收藏市场见到的所谓真品如果价格太便宜的话应小心真伪。</span><span style="font-family: 宋体; letter-spacing: 0pt; font-size: 10.5pt;"><op></op></span></p><p class="p" style="margin: 0pt; text-indent: 21pt; padding: 0pt; line-height: 18.9pt;"><span style="font-family: 宋体; letter-spacing: 0pt; font-size: 10.5pt;"> </span></p><p class="p" style="margin: 0pt; text-indent: 21pt; padding: 0pt; line-height: 18.9pt;"><span style="font-family: 宋体; letter-spacing: 0pt; font-size: 10.5pt;"><font face="宋体">全套八成新品相的第一套人民币,目前价格接近百万元;而现在,全套全品的市场价格已突破了</font>400万元。</span><span style="font-family: 宋体; letter-spacing: 0pt; font-size: 10.5pt;"><op></op></span></p><p class="p" style="margin: 0pt; text-indent: 21pt; padding: 0pt; line-height: 18.9pt;"><span style="font-family: 宋体; letter-spacing: 0pt; font-size: 10.5pt;"> </span></p><p class="p" style="margin: 0pt; text-indent: 21pt; padding: 0pt; line-height: 18.9pt;"><b><span class="15" style="font-family: 宋体; letter-spacing: 0pt; font-size: 10.5pt;">第二套人民币</span></b><span style="font-family: 宋体; letter-spacing: 0pt; font-size: 10.5pt;"><op></op></span></p><p class="p" style="margin: 0pt; text-indent: 21pt; padding: 0pt; line-height: 18.9pt;"><span style="font-family: 宋体; letter-spacing: 0pt; font-size: 10.5pt;"> </span></p><p class="p" style="margin: 0pt; text-indent: 21pt; padding: 0pt; line-height: 18.9pt;"><span style="font-family: 宋体; letter-spacing: 0pt; font-size: 10.5pt;"><font face="宋体">第二套人民币</font>1955年3月1日--1962年4月20日陆续发行。为了改变第一套人民币面额过大等不足,提高印制质量,进一步健全我国货币制度,中国人民银行自1955年3月1日起发行第二套人民币,收回第一套人民币。第二套人民币和第一套人民币折合比率为:1元等于1万元。第二套人民币成为国第一套完整、精致的货币,对健全我国货币制度,促进社会主义经济建设发挥了重要作用。目前全套价格最新报价已达39万元。</span><span style="font-family: 宋体; letter-spacing: 0pt; font-size: 10.5pt;"><op></op></span></p><p class="p" style="margin: 0pt; text-indent: 21pt; padding: 0pt; line-height: 18.9pt;"><span style="font-family: 宋体; letter-spacing: 0pt; font-size: 10.5pt;"> </span></p><p class="p" style="margin: 0pt; text-indent: 21pt; padding: 0pt; line-height: 18.9pt;"><b><span class="15" style="font-family: 宋体; letter-spacing: 0pt; font-size: 10.5pt;"><font face="宋体">第二套人民币的</font>“明星币”</span></b><span style="font-family: 宋体; letter-spacing: 0pt; font-size: 10.5pt;"><op></op></span></p><p class="p" style="margin: 0pt; text-indent: 21pt; padding: 0pt; line-height: 18.9pt;"><span style="font-family: 宋体; letter-spacing: 0pt; font-size: 10.5pt;"> </span></p><p class="p" align="center" style="margin: 0pt; text-indent: 0pt; padding: 0pt; text-align: center; line-height: 18.9pt;"><img src="http://www.zgqw.com/n_upload/handle/20160912/7c24742923e0f24d2a529a7fa44386da-1473649717.jpg" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: 宋体, Arial; line-height: 25.2px;" alt=""/></p><p class="p" style="margin: 0pt; text-indent: 21pt; padding: 0pt; line-height: 18.9pt;"><span style="font-family: 宋体; letter-spacing: 0pt; font-size: 10.5pt;"> </span></p><p class="p" style="margin: 0pt; text-indent: 21pt; padding: 0pt; line-height: 18.9pt;"><b><span class="15" style="font-family: 宋体; letter-spacing: 0pt; font-size: 10.5pt;">“大黑十”:二套人民币中的钞王</span></b><span style="font-family: 宋体; letter-spacing: 0pt; font-size: 10.5pt;"><op></op></span></p><p class="p" style="margin: 0pt; text-indent: 21pt; padding: 0pt; line-height: 18.9pt;"><span style="font-family: 宋体; letter-spacing: 0pt; font-size: 10.5pt;"> </span></p><p class="p" style="margin: 0pt; text-indent: 21pt; padding: 0pt; line-height: 18.9pt;"><span style="font-family: 宋体; letter-spacing: 0pt; font-size: 10.5pt;"><font face="宋体">面值十元,叫</font>“大黑十”是因为它整个色调都是黑色,沉稳大气,它的白边比较宽,又叫做大白边。它是由前苏联代为印刷的,也是在人民币收藏市场上红透的苏三币中的一款。当时的大黑十、井冈山三元以及五元都是前苏联代印的,被称为苏三币。这种特殊的历史背景也赋予了它们不一般的收藏价值。</span><span style="font-family: 宋体; letter-spacing: 0pt; font-size: 10.5pt;"><op></op></span></p><p class="p" style="margin: 0pt; text-indent: 21pt; padding: 0pt; line-height: 18.9pt;"><span style="font-family: 宋体; letter-spacing: 0pt; font-size: 10.5pt;"> </span></p><p class="p" style="margin: 0pt; text-indent: 21pt; padding: 0pt; line-height: 18.9pt;"><span style="font-family: 宋体; letter-spacing: 0pt; font-size: 10.5pt;">关注大黑十的藏家很多,市场价格也逐渐增高,但是因为其价格过高而有带有一定的收藏风险。目前市场价格有几万或二十几万元不等。</span><span style="font-family: 宋体; letter-spacing: 0pt; font-size: 10.5pt;"><op></op></span></p><p class="p" style="margin: 0pt; text-indent: 21pt; padding: 0pt; line-height: 18.9pt;"><span style="font-family: 宋体; letter-spacing: 0pt; font-size: 10.5pt;"> </span></p><p class="p" style="margin: 0pt; text-indent: 21pt; padding: 0pt; line-height: 18.9pt;"><b><span class="15" style="font-family: 宋体; letter-spacing: 0pt; font-size: 10.5pt;"><font face="宋体">三元人民币</font>“苏三币”</span></b><span style="font-family: 宋体; letter-spacing: 0pt; font-size: 10.5pt;"><op></op></span></p><p class="p" style="margin: 0pt; text-indent: 21pt; padding: 0pt; line-height: 18.9pt;"><span style="font-family: 宋体; letter-spacing: 0pt; font-size: 10.5pt;"> </span></p><p class="p" style="margin: 0pt; text-indent: 21pt; padding: 0pt; line-height: 18.9pt;"><span style="font-family: 宋体; letter-spacing: 0pt; font-size: 10.5pt;"><font face="宋体">三元人民币是第二套人民币中的明星币,也叫</font>“苏三币”,发行时间是1955年3月1日,于1964年5月15日停止收兑和流通,并进行回收,目前存世量极少。目前单币价格约三、四万元。</span><span style="font-family: 宋体; letter-spacing: 0pt; font-size: 10.5pt;"><op></op></span></p><p class="p" style="margin: 0pt; text-indent: 21pt; padding: 0pt; line-height: 18.9pt;"><span style="font-family: 宋体; letter-spacing: 0pt; font-size: 10.5pt;"> </span></p><p class="p" style="margin: 0pt; text-indent: 21pt; padding: 0pt; line-height: 18.9pt;"><b><span class="15" style="font-family: 宋体; letter-spacing: 0pt; font-size: 10.5pt;">53年五角浅版水库(有水印)</span></b><span style="font-family: 宋体; letter-spacing: 0pt; font-size: 10.5pt;"><op></op></span></p><p class="p" style="margin: 0pt; text-indent: 21pt; padding: 0pt; line-height: 18.9pt;"><span style="font-family: 宋体; letter-spacing: 0pt; font-size: 10.5pt;"> </span></p><p class="p" style="margin: 0pt; text-indent: 21pt; padding: 0pt; line-height: 18.9pt;"><span style="font-family: 宋体; letter-spacing: 0pt; font-size: 10.5pt;"><font face="宋体">据报道,在第二套人民币中还有一个被人们遗忘的品种:</font>53年五角浅版水库(有水印)。这款有很大的升值空间的原因是:在第二套人民币中,除了纸分币外,其它纸币的价格都已过千元,唯独只有这枚五角纸币的身材只有几百元。因为被人遗忘,所以还有一定的升值空间。</span><span style="font-family: 宋体; letter-spacing: 0pt; font-size: 10.5pt;"><op></op></span></p><p class="p" style="margin: 0pt; text-indent: 21pt; padding: 0pt; line-height: 18.9pt;"><span style="font-family: 宋体; letter-spacing: 0pt; font-size: 10.5pt;"> </span></p><p class="p" style="margin: 0pt; text-indent: 21pt; padding: 0pt; line-height: 18.9pt;"><b><span class="15" style="font-family: 宋体; letter-spacing: 0pt; font-size: 10.5pt;">第三套人民币</span></b><span style="font-family: 宋体; letter-spacing: 0pt; font-size: 10.5pt;"><op></op></span></p><p class="p" style="margin: 0pt; text-indent: 21pt; padding: 0pt; line-height: 18.9pt;"><span style="font-family: 宋体; letter-spacing: 0pt; font-size: 10.5pt;"> </span></p><p class="p" style="margin: 0pt; text-indent: 21pt; padding: 0pt; line-height: 18.9pt;"><span style="font-family: 宋体; letter-spacing: 0pt; font-size: 10.5pt;"><font face="宋体">第三套人民币</font>1962年4月20日--1974年1月5日陆续发行。</span><span style="font-family: 宋体; letter-spacing: 0pt; font-size: 10.5pt;"><op></op></span></p><p class="p" style="margin: 0pt; text-indent: 21pt; padding: 0pt; line-height: 18.9pt;"><span style="font-family: 宋体; letter-spacing: 0pt; font-size: 10.5pt;"> </span></p><p class="p" style="margin: 0pt; text-indent: 21pt; padding: 0pt; line-height: 18.9pt;"><span style="font-family: 宋体; letter-spacing: 0pt; font-size: 10.5pt;">据业内专家分析,第三套人民币是我国流通时间最长的一套人民币,承载了最强记录价值和最强记忆价值,因此</span><a href="http://www.zgqw.com/"><u><span class="16" style="font-family: 宋体; color: rgb(0, 0, 255); letter-spacing: 0pt; font-size: 10.5pt;">收藏投资</span></u></a><span style="font-family: 宋体; letter-spacing: 0pt; font-size: 10.5pt;">价值较高,目前全套报价达数万元。同时第三套人民币之中有很多收藏之星:枣红一角、背绿一角、背绿水印一角。</span><span style="font-family: 宋体; letter-spacing: 0pt; font-size: 10.5pt;"><op></op></span></p><p class="p" style="margin: 0pt; text-indent: 21pt; padding: 0pt; line-height: 18.9pt;"><span style="font-family: 宋体; letter-spacing: 0pt; font-size: 10.5pt;"> </span></p><p class="p" style="margin: 0pt; text-indent: 21pt; padding: 0pt; line-height: 18.9pt;"><span style="font-family: 宋体; letter-spacing: 0pt; font-size: 10.5pt;">在第三套人民币除了一角纸币外,其它的明星纸币就只有车工两元。不过上述那些纸币的价格现在都已经上千元了。背绿水印一角的价格甚至过万。第三套人民币中的明星纸币虽说升值潜力很高,但由于价格过高还是让一些收藏爱好者望洋兴叹。</span><span style="font-family: 宋体; letter-spacing: 0pt; font-size: 10.5pt;"><op></op></span></p><p class="p" style="margin: 0pt; text-indent: 21pt; padding: 0pt; line-height: 18.9pt;"><span style="font-family: 宋体; letter-spacing: 0pt; font-size: 10.5pt;"> </span></p><p class="p" style="margin: 0pt; text-indent: 21pt; padding: 0pt; line-height: 18.9pt;"><b><span class="15" style="font-family: 宋体; letter-spacing: 0pt; font-size: 10.5pt;">枣红一角</span></b><span style="font-family: 宋体; letter-spacing: 0pt; font-size: 10.5pt;"><op></op></span></p><p class="p" style="margin: 0pt; text-indent: 21pt; padding: 0pt; line-height: 18.9pt;"><span style="font-family: 宋体; letter-spacing: 0pt; font-size: 10.5pt;"> </span></p><p class="p" style="margin: 0pt; text-indent: 21pt; padding: 0pt; line-height: 18.9pt;"><span style="font-family: 宋体; letter-spacing: 0pt; font-size: 10.5pt;"><font face="宋体">第三套人民币中的</font>“枣红一角”,发行时间是1962年4月20号,票面主体为枣红色。发行之初,发现“枣红一角”券面图案中的人物自左向右前进,这在当时“路线”之争甚嚣尘上的年代,犯了严重的“右倾”错误。因此“枣红一角”没怎么流通就遭到严苛的回收销毁,存世量骤减。</span><span style="font-family: 宋体; letter-spacing: 0pt; font-size: 10.5pt;"><op></op></span></p><p class="p" style="margin: 0pt; text-indent: 21pt; padding: 0pt; line-height: 18.9pt;"><span style="font-family: 宋体; letter-spacing: 0pt; font-size: 10.5pt;"> </span></p><p class="p" style="margin: 0pt; text-indent: 21pt; padding: 0pt; line-height: 18.9pt;"><span style="font-family: 宋体; letter-spacing: 0pt; font-size: 10.5pt;">由于存世量稀少再加上其特殊的历史背景,目前市场价格已经达到七八千元。</span><span style="font-family: 宋体; letter-spacing: 0pt; font-size: 10.5pt;"><op></op></span></p><p class="p" style="margin: 0pt; text-indent: 21pt; padding: 0pt; line-height: 18.9pt;"><span style="font-family: 宋体; letter-spacing: 0pt; font-size: 10.5pt;"> </span></p><p class="p" style="margin: 0pt; text-indent: 21pt; padding: 0pt; line-height: 18.9pt;"><b><span class="15" style="font-family: 宋体; letter-spacing: 0pt; font-size: 10.5pt;">背绿一角</span></b><span style="font-family: 宋体; letter-spacing: 0pt; font-size: 10.5pt;"><op></op></span></p><p class="p" style="margin: 0pt; text-indent: 21pt; padding: 0pt; line-height: 18.9pt;"><span style="font-family: 宋体; letter-spacing: 0pt; font-size: 10.5pt;"> </span><img src="http://www.zgqw.com/n_upload/handle/20160912/ab6d88b9cdaac478d605fb5d19bef508-1473649718.jpg" height="292" width="300" style="font-size: 10.5pt; color: rgb(68, 68, 68); font-family: 宋体, Arial; line-height: 25.2px; text-align: center;" alt=""/></p><p class="p" align="center" style="margin: 0pt; text-indent: 0pt; padding: 0pt; text-align: center; line-height: 18.9pt;"><br/></p><p class="p" style="margin: 0pt; text-indent: 21pt; padding: 0pt; line-height: 18.9pt;"><span style="font-family: 宋体; letter-spacing: 0pt; font-size: 10.5pt;"> </span></p><p class="p" style="margin: 0pt; text-indent: 21pt; padding: 0pt; line-height: 18.9pt;"><span style="font-family: 宋体; letter-spacing: 0pt; font-size: 10.5pt;"><font face="宋体">为挽回</font>“枣红一角”的错误而随后发行的是“背绿一角”。却因这枚1角钞票由于当年发行的2角纸钞背面颜色都为绿色,在交易过程极易造成混淆,故仅使用了14个月便也遭回收,由此成为历史上流通时间最短的纸币,因此也是世量最少的壹角币,由于发行、流通的时间短加之数量不大现在水印的“蝴蝶版”在市场上已成为非常少见的品种,</span><span style="font-family: 宋体; letter-spacing: 0pt; font-size: 10.5pt;"><op></op></span></p><p class="p" style="margin: 0pt; text-indent: 21pt; padding: 0pt; line-height: 18.9pt;"><span style="font-family: 宋体; letter-spacing: 0pt; font-size: 10.5pt;"> </span></p><p class="p" style="margin: 0pt; text-indent: 21pt; padding: 0pt; line-height: 18.9pt;"><span style="font-family: 宋体; letter-spacing: 0pt; font-size: 10.5pt;"><font face="宋体">出生在上世纪七十年代的一代人,大多对</font>“枣红一角”和“背绿一角”没多大印象,因为它们发行时间短,流通少。当时人们使用最多的是背面为褐色的一毛钱,即“背褐一角”。</span><span style="font-family: 宋体; letter-spacing: 0pt; font-size: 10.5pt;"><op></op></span></p><p class="p" style="margin: 0pt; text-indent: 21pt; padding: 0pt; line-height: 18.9pt;"><span style="font-family: 宋体; letter-spacing: 0pt; font-size: 10.5pt;"> </span></p><p class="p" style="margin: 0pt; text-indent: 21pt; padding: 0pt; line-height: 18.9pt;"><span style="font-family: 宋体; letter-spacing: 0pt; font-size: 10.5pt;"><font face="宋体">据报道,目前背绿一角市场价格,品相不好的一张几千元,好品相的高达</font>4、5万元。4、5万元的“背绿水印壹角”必须要求是十品———即钱币没有进入流通领域,是全新、四角尖、没有折印的。“稍微有一点点瑕疵的,则称为九品,但较十品就会少几千甚至上万元。”</span><span style="font-family: 宋体; letter-spacing: 0pt; font-size: 10.5pt;"><op></op></span></p><p class="p" style="margin: 0pt; text-indent: 21pt; padding: 0pt; line-height: 18.9pt;"><span style="font-family: 宋体; letter-spacing: 0pt; font-size: 10.5pt;"> </span></p><p class="p" style="margin: 0pt; text-indent: 21pt; padding: 0pt; line-height: 18.9pt;"><b><span class="15" style="font-family: 宋体; letter-spacing: 0pt; font-size: 10.5pt;">两元车工</span></b><span style="font-family: 宋体; letter-spacing: 0pt; font-size: 10.5pt;"><op></op></span></p><p class="p" style="margin: 0pt; text-indent: 21pt; padding: 0pt; line-height: 18.9pt;"><span style="font-family: 宋体; letter-spacing: 0pt; font-size: 10.5pt;"> </span></p><p class="p" align="center" style="margin: 0pt; text-indent: 0pt; padding: 0pt; text-align: center; line-height: 18.9pt;"><img src="http://www.zgqw.com/n_upload/handle/20160912/09172dc58e0c456a69e473ca7f4081cf-1473649718.jpg" alt=""/></p><p class="p" style="margin: 0pt; text-indent: 21pt; padding: 0pt; line-height: 18.9pt;"><span style="font-family: 宋体; letter-spacing: 0pt; font-size: 10.5pt;"> </span></p><p class="p" style="margin: 0pt; text-indent: 21pt; padding: 0pt; line-height: 18.9pt;"><span style="font-family: 宋体; letter-spacing: 0pt; font-size: 10.5pt;">1960年2元人民币正面为车床工人图,象征工业为主导,背面为国徽、石油矿井,象征发展能源工业。这些图案在人民币群体中看起来并没有特别突出的地方,但是因为它是已经快绝版的2元,出现历史悠久。因为随着物价上涨,发行货币的面额也开始变化,导致10元人民币的使用率进一步提高,2元人民币使用的频率进一步下降,1999年6月30日第三套人民币2元人民币被取消发行,以后多年里2元人民币“只收不付”,逐渐退出货币流通领域。“二元车工”被关注的很大一个原因就是存世量渐渐稀少。</span><span style="font-family: 宋体; letter-spacing: 0pt; font-size: 10.5pt;"><op></op></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-family: Calibri; font-size: 10.5pt;"> </span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-family: Calibri; font-size: 10.5pt;"> </span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-family: 宋体; font-size: 10.5pt;">中国钱网</span><span style="font-family: 宋体; font-size: 10.5pt;"><op></op></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-family: 宋体; font-size: 10.5pt;"><br/></span></p>
页: [1]
查看完整版本: 近年高速升值的人民币有哪些